Učenje arapskog kroz klasičnu književnost

Kalila wa Dimna For Students of Arabic (edited by Munther Jones)

كليلة ودمنة

Kelila i Dimna – čuvene arapske basne – u zbirci koja je namenjena studentima arapskog jezika. Zbirka Kelila i Dimna je indijskog porekla (poznata kao, Pančatantra). Sa sanskrita je prevedena na persijski, a sa persijskog na arapski (za sta je zaslužan Ibn al-Mukafa). Knjiga je pogodna za studente na srednjem i naprednom nivou, koji žele da usavrše znanje arapskog jezika i upoznaju se važnim delom klasične arapske književnosti. Knjiga je ilustrovana duhovitim crtežima. Posle svake basne nalazi se vokabular, a na kraju knjige su gramatička objasnjenja i vežbe (za čitanje, slušanje, govor i pisanje). Knjigu prati audio materijal koji se nalazi na sledecem linku.

Stories from Thousand and One Nights for Intermediate and Advanced Students of Arabic (edited by Ghada Bualuan)

ألف ليلة وليلة

U ovoj knjizi nalazi se izbor autentičnih priča iz Hiljadu i jedne noći, koje su jezički prilagođene studentima arapskog jezika na srednjem i naprednom nivou. Svaku priču prate vežbe razumevanja, usvajanja vokabulara i gramatičkih pravila. Uz knjigu dolazi i audio materijal kojo je dostupan na sledećem linku. Može se koristiti na času ili za samostalno učenje. Kroz ovu knjigu studenti će se upoznati da draguljem arapske književnosti, a poboljšaće i veštine čitanja, slušanja i pisanja, veštinu analize književnih tekstova i kritičkog razmisljanja.

A Reader of Classical Arabic Literature (Annotated and Edited by S. A. Bonebakker and M. Fishbein)

الأدب العربي الكلاسكي

Čitanka iz klasične arapske književnosti. Dvojezični priručnik za studente arapskog jezika na srednjem i naprednom nivou. Izbor tekstova sadrži, između ostalog, sledeće autore i odlomke dela : al-Silafi (Mu’gam al-safar), al-Bakri (al-Masalik wa al-mamalik), al-Isfagani (Kitab al-agani), Ibn al-Qifti (Inbah al-ruwat ala anbah al-nuhat)… Svakom tekstu prethodi biografija autora i glosar sa gramatičkim objasnjenjima. Knjiga je lepo opremljena, štampana lepim fontom… pravo je uživanje čitati je uz kafu…