Čad

U nekim afričkim zemljama, koje se ne smatraju arapskim zemljama, arapski je jedan od zvaničnih jezika. Na primer, u Čadu su zvanični jezici arapski i francuski, a u upotrebi je još 120 autohtonih jezika.

U Čadu postoji jedna zanimljiva pojava, za koju mislim da postoji u još nekim jezicima Afrike, a tiče se plaćanja i novca. Naime, na valutu i iznos novca utiče jezik kojim se govori. U zavisnosti od toga da li govorite na francuskom ili arapskom, koristićete različite monetarne sisteme. To praktično znači da količina novca koju imate zavisi od jezika kojim govorite!

Da imenuju valutu koja je tamo u opticaju (centralnoafrički franak), govornici arapskog koriste reč „rijal“, a jedan rijal iznosi 5 franaka. To znači da se novčanica od 1000 franaka na arapskom zove „200 rijala“. Za arabiste je, pored ovladavanja arapskim brojevima, ovde važno da znaju dobro računaju – potrebno je da sumu u francima podele sa 5, i toliko rijala imaju!

Dakle, ako prodavac traži 200, vi mu dajete novčanicu od 1000 i nećete se prevariti. Platićete tačno onoliko koliko je potrebno.