Lokalizacija

Svojevremeno, dok sam radila doktorat, susrela sam se sa pojmom lokalizacije. Tada nisam znala ništa o tome. Kasnije sam otkrila neke kurseve za filologe koji se bave kopirajtingom i SEO. Odslušala sam ih i sve mi se to mnogo dopalo. Želela sam, a nisam znala kako sve to da povežem sa arabistikom. Onda sam počela da slušam neke kurseve lokalizacije i naučila dosta o tome. Videla sam da su tu potrebne alatke za računarski potpomognuto prevođenje, pa sam učila da radim u nekima od njih. Onda su došli i neki zanimljivi projekti, kao što je recimo lokalizacija softvera na arapski ili testiranje video-igre koja je lokalizovana za arapsko tržište. Zanimljivo je sve to. Oni vas plate da igrate igricu po ceo dan 🙂 Ko voli igrice, za njega je ovo posao iz snova!

Lokalizacija je sjajan način da se filolozi povežu sa IT industrijom koja u našoj zemlji cveta. Ja to vidim kao povezivanje tradicionalnog i modernog. Jer, ne mora se na arapskom komunicirati samo o kamilama – može o i najsavremenijim tehnologijama!

Verovatno se mnogi pitaju šta je to lokalizacija. Upotrebiću jednu od mnogih definicija, koju smatram najboljom: „Lokalizacija je jezičko i kulturno prilagođavanje digitalnog sadržaja zahtevima i lokalnim standardima stranog tržišta“. Svoje znanje stranog jezika i kulture filolog može povezati sa nekim digitalnim veštinama i tako odgovoriti na realne potrebe na tržištu rada. Posao se može naći lako, jer digitalni proizvod ne poznaje granice. On putuje na drugi kraj planete jednim klikom miša.

Ovo će biti treća godina zaredom kako na master studijama Filološkog fakulteta postoji moj predmet Lokalizacija za arabiste. Studenti se ovde upoznaju sa pojmom lokalizacije, sa posebnim akcentom na jezički i kulturno specifičnom arapskom tržištu. Od ove školske godine imaćemo u ponudi i Lokalizaciju kao predmet za sve studente, na masteru „Prevođenje“. Drago mi je što neke veštine koje su filolozi ranije sticali na kursevima sada postaju deo univerzitetskih kurikuluma, jer obrazovanje mora da se menja i modernizuje, prateći promene u društvu. Zato jedva čekam da počne nova školska godina, pa da zajedno učimo neke nove i zanimljive stvari!