Učenje arapskog kroz klasičnu književnost II

The Travels of Ibn Battuta: a Guided Arabic Reader by David DiMeo & Inas Hassan

The Travels of Ibn Battuta na Pikasovom crtežu (Head of a Woman)

Knjiga prati putovanja velikog arapskog srednjevekovnog putopisca, Ibn Batute, koji je obišao svet od Španije do Kine, od Rusije do Malija. Studenti arabistike ovde mogu pronaći autentične opise Ibn Batutinih susreta sa neobičnim zemljama i kulturama toga doba.

Ovo je čitanka namenjena studentima arabistike na naprednom nivou. Sastoji od 20 lekcija, od kojih svaka sadrži prerađene delove Ibn Batutinih putopisa iz različitih krajeva sveta. Svaku lekciju prate i istorijska pozadina, vokabular, vežbe razumevanja, vežbe interpretacije teksta, gramatičke vežbe, pisanje, pitanja za diskusiju i istraživanje.

Arabic Poetry: a Primer for Students by A.J. Arberry

Ova knjiga, objavljena prvi put još 1965, namenjena je studentima arapskog jezika na naprednom nivou. Na početku knjige se nalazi uvodni tekst o razvoju, karakteriatikama i vrstama arapske poezije. Potom sledi antologija poezije od 6. veka naovamo. Neki od pesnika čije se pesme nalaze u ovoj knjizi su: Antara, Omar ibn Abi Rabia, Bašar Ibn Burd, Abu Nuvas, al-Mutanabi, Abu al-Ala al-Maari, al-Šidjak, al-Rusafi i mnogi drugi.

Studenti se kroz ovu knjigu mogu upoznati sa radom tridesetak arapskih pesnika. Svaka pesma je napisana u originalu, na arapskom, a prati je i prevod na engleski na suprotnoj strani. Svaki stih obeležen je brojem, pa se lako može čitati arapski original uz engleski prevod. Knjiga je puna fusnota koje olakšavaju čitanje – razne napomene, objašnjenja, kometari o jeziku, stilu i sl. Lepo je opremljena, žućkasti listovi, starinski fontovi, miris nove knjige 🙂