memoQ Translator Pro

Pre nekoliko godina sam čula priču kako je u jednom avionu pukao prozor kokpita, pa pilot zamalo nije izleteo kroz njega. Kasnije je utvrđeno da su razlog bili pogrešni šrafovi koji su korišćeni za pričvršćivanje vetrobranskog stakla. Navodno, neko ko je prevodio uputstvo za sklapanje aviona pogrešno je preveo naziv tih šrafova, pa umesto jednih stavio naziv za neke druge šrafove, koji nisu dobro držali staklo. Sad, da li je istina ili mit – ne znam…

Ali, prevodilačke greške zaista mogu nekoga koštati glave. Tako u šali govorim studentima, jer ne želim da im predavanje o terminologiji bude suviše suvoparno. Želim da studenti uvide značaj ujednačene terminologije, gde se svaki pojam odnosi samo na jedan termin i obratno. Govorim im da ne možemo kontrastirati babe i žabe, već prvo moramo utvrditi kojem terminu na izvornom jeziku odgovara koji termin na ciljnom jeziku. U slučaju određene vrste šrafa, to se može postići prostim pokazivanjem ovog predmeta ili njegove slike, dok je za apstraktne termine pogodnija definicija – koja onda služi kao „treći element poređenja“ između dva termina na različitim jezicima (tzv. tertium comparationis).

Da bi se izbegle prevodilačke greške, a stručni prevod podigao na najviši nivo kvaliteta, danas se koriste alatke za računarski potpomognuto prevođenje (en. CAT tools). One poseduju bezbroj sjajnih opcija koje olakšavaju i ubrzavaju prevodilački proces i poboljšavaju kvalitet prevoda, štedeći vreme i novac.

Malopre sam studentima četvrte godine demonstrirala rad u jednoj takvoj. Reč je o memoQ Translator Pro, jednoj od najpopularnijih CAT alatki na svetskom tržištu.

Zahvaljujući saradnji koju sam ostvarila sa firmom memoQ, od njih dobijam besplatne jednogodišnje licence za memoQ Translator Pro koje mogu koristiti studenti i nastavnici našeg fakulteta, kako na fakultetskim računarima, tako i na privatnim.

Ja ih koristim na predmetima Lokalizacija za arabiste (na masteru) i Stručna terminologija (4. godina). Studenti koji su koristili ove licence, mogu ostvariti veliki popust prilikom kupovine alatke memoQ Translator Pro, ukoliko se po završetku studija odluče da se profesionalno bave stručnim prevođenjem.