Afrička tura

Na našoj afričkoj turi, sa grupom kolega razgovarala sam na arapskom, jer su sa nama u društvu bili Arapi. Neko je pitao mog kolegu gde je naš vodič, pošto se tog jutra nije pojavio na dogovorenom mestu… Kolega je hteo da kaže da se vodič razboleo, ali je umesto glagola „marida“ (razboleti se, مرض) greškom upotrebio glagol „tamarada“ (praviti se bolestan, تمارض ). Ova dva glagola izvedena su iz istog korena – samo je jedan u prvoj glagolskoj vrsti, a drugi u šestoj, pa ih je lako pomešati.
Ovaj primer često spominjem svojim studentima, kada vidim da nisu naučili glagoske vrste (podrazumeva učenje napamet silnih tvorbenih obrazaca, što može biti naporno i dosadno): „Ako ne budete dobro znali glagoske vrste, možete nekoga nenamerno optužiti da laže!“ 🙂