Arapski kao jezik struke

Termin jezik struke je prevod engleskog termina Language for Specific Purposes (LSP), koji se koristi u primenjenoj lingvistici da označi one jezičke podsisteme koji se koriste u različitim strukama. Ovi jezički podsistemi se odlikuju specifičnom stručnom terminologijom i posebnim funkcionalnim stilovima. Evo nekoliko knjiga za učenje arapskog kao jezika struke…

The Routledge Course on Media, Legal and Technical Translation by Mahmoud Altarabin

Knjiga je namenjena prevođenju s engleskog na arapski i obratno. U njoj će studenti arapskog jezika pronaći najčešće strategije stručnog prevođenja, kao i jezičke, sintaksičke i stilističke osobine engleskog i arapskog stručnog teksta.

Knjiga pokriva više oblasti: osnovni pojmovi teorije prevođenja, mediji (novinski članci, vesti), pravni tekstovi i tehnički tekstovi (finansije i biznis, poljoprivreda, medicina, životna sredina, tehnologija i industrija). Sadrži autentične tekstove za prevođenje u oba smera, primere iz prevodilačke prakse, vžbe, glosare i preporučenu literaturu.

Medical Arabic by Abderrahman Zouhir & Abdulqadir Abdulkarim

Knjiga je namenjena studentima koji već dobro poznaju arapski jezik i žele da se upoznaju sa jezikom i terminologijom koja se koristi u bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama, kao i da steknu kulturne kompentencije za snalaženje u medicinskom okruženju. Knjiga pokriva sledeće oblasti: opšta medicina, pedijatrija, gastrointestinalni trakt, muskuloskeletni sistem, ginekologija i akušerstvo, kardiovaskularni sistem i respiratorni sistem.

Ova knjiga, koju su recenzirali doktori medicine, će omogućiti učenicima da postavljaju pitanja, razumeju odgovore i prevode medicinske tekstove. Svako poglavlje prate jezičke vežbe i onlajn materijal koji nastavnik može da koristi uporedo sa knjigom.

Media Arabic: a coursebook for reading Arabic news by Alla Elgibali & Nevenka Korica

Ovo je revidirano i dopunjeno izdanje knjige namenjene studentima arapskog jezika koji žele da ovladaju jezikom štampanih i digitalnih medija. Ovaj kurs uči studente da razumeju jezik arapskih medija, da tekstove čitaju kritički, razlikuju činjenice od subjektivnih stavova i analiziraju pročitano.

Knjiga pokriva šest oblasti: sastanke i konferencije, demonstracije, izbore, konflikte i terorizam, suđenja, biznis i finansije. Svako poglavlje sadrži vežbe pre čitanja, vežbe za razumevanje glavnih ideja, vežbe za razumevanje organizacije teksta, vežbe koje prate detaljno čitanje, vežbe za brz pregled teksta i kritičku procenu. Na kraju se nalazi glosar najfrekventnijih termina iz svake oblasti.

Advanced Media Arabic by El Mustapha Lahlali (Second Edition)

Kroz autentične tekstove i prateći audio materijal iz različitih izvora, ova knjiga pomaže studentima arapskog jezika da ovladaju jezikom arapskih medija i informišu se o najnovijim dešavanjima u arapskom svetu.

Sastoji se od sledećih poglavlja: diplomatija, izbori, nasilje i anarhija, rat i vojne akcije, ekonomija, zakon i red, trgovina i industrija, jezik i kultura, prirodne nepogode, revolucija, rat protiv terorizma i odlomci iz arapskih radio i TV emisija. Svako poglavlje sadrži glosar, vežbe čitanja, slušanja, razumevanja, pisanja i prevođenja. Na kraju se nalaze rešenja zadataka.

Business Arabic (Intermediate & Advanced Level) by Raji M. Rammuny

Još knjiga na temu arapskog kao jezika struke… Business Arabic, srednji i napredni nivo – autor Raji M. Rammuny.

Prvu knjigu, posvećenu kulturi i komunikaciji, mogu koristiti studenti prve i druge godine studija arapskog jezika. Knjigu prati audiovizuelni materijal koji se nalazi na sledećem linku linku.

Druga knjiga je namenjena studentima završnih godina arabistike. Sadrži autentične tekstove i audiovizuelni materijal koji omogućavaju studentima da razumeju poslovni arapski jezik i vode uspešnu poslovnu komunikaciju. Link za audiovizuelni materijal.

Sledeće nedelje počinje drugi semestar, gde ću koristiti ovu drugu knjigu, na predmetu Poslovni arapski jezik i korespondencija. Tu se nalaze neka poglavlja koja mogu biti korisna svima onima koji sarađuju ili planiraju da sarađuju s arapskim svetom – poslovni oglasi, finansijske transakcije, poslovna i službena korespondencija, ekonomija i trgovina, investicije, ugovori, sporazumi itd.