Učenje arapskog kroz književnost

Čitanke za studente arapskog jezika koji žele da bolje razumeju savremenu arapsku književnost i izgrade kritičke stavove o njoj.

A Reader of Modern Arabic Short Stories (edited by Sabry Hafez & Catherine Cobham)

Knjiga se sastoji od jedanaest kratkih priča iz pera egipatskih, iračkih, sirijskih i jordanskih pisaca XX veka. Svakoj priči prethodi uvod sa biografijom autora, kratak sadržaj priče i njena analiza na engleskom jeziku. Na kraju svake priče su navedene nepoznate reči i izrazi koji se ne mogu lako naći u modernim rečnicima i gramatikama – kolokvijalizmi, idiomi i sve što bi prosečnom studentu arapskog jezika moglo biti nejasno, te bi zbog toga odustao od čitanja.

Priče su poređane po težini. Počinje se kraćim pričama napisanim na čistom književnom jeziku, pa se postepeno prelazi na komplikovanije priče sa većim udelom teksta na arapskim dijalektima. Autori priča su: Zekerija Tamir, Baha Tahir, Jusuf Šaruni, Galib Halasa, Mahmud Badavi, Fuad Tekerli, Jusif Idris, Mahmud Tahir Lašin, Jahja Haki, Abdelhakim Kasim i Edvar Harat.

Modern Arabic Short Stories: A Bilingual Reader (edited by Ronak Husni & Daniel L. Newman)

Ova knjiga sadrži dvanaest priča arapskih autora od Maroka do Iraka, od kojih su neki stekli i svetsku slavu. Priče su napisane na arapskom, a prati ih engleski prevod, biografija autora, kontekst i istorijska pozadina u kojoj su nastale. Iza svake priče nalazi se glosar sa objašnjenjima nepoznatih reči i izraza, kao i kulturnih i intertekstualnih referenci koje mogu biti nepoznate čitaocu.

Autori priča su: Izudin Madani, Zekerija Tamir, Muhamed Zafzaf, Ibrahim Fakih, Hanan Šejh, Muhamed Šukri, Edvar Harat, Selva Bakr, Fuad Tekerli, Lejla Osman, Jusuf Idris i egipatski nobelovac Nagib Mahfuz.

Advanced Arabic Literary Reader (edited by Jonas M. Elbousty & Muhammad Ali Aziz)

Zbirka se sastoji od kraćih ekcerpata iz arapskih romana, čiji autori i autorke dolaze iz skoro svih zemalja arapskog govornog područja. Na ovaj način čitalac stiče uvid u raznovrsnost tema kojima se bave pisci širom arapskog sveta, kao i u ono što je svima zajedničko.

Knjiga je u potpunosti napisana na arapskom. Sastoji se od uvodnog dela o autoru, aktivnosti pre samog čitanja, kratkog sadržaja romana, odlomka romana, vežbi za razumevanje i diskusiju. Knjiga sadrži i link preko koga se mogu preuzeti zvučni zapisi čitanja delova romana.

Saud al-Sanousi’s Saaq al-Bambuu (Edited by Laila Familiar & Tanit Assaf)

Skraćena i pojednostavljena verzija romana Bambusova stabljika (ar. Sāq al-Bāmbū) mladog kuvajtskog pisca Sauda Sanusija, dobitnika nagrade „arapski Buker“ za 2013. godinu. Ovaj roman se bavi problemom identiteta glavnog junaka koji je rođen u mešovitom braku Filipinke i Kuvajćanina. Napisan je čistim i lako čitljivim književnim arapskim jezikom, pa ga student završne godine arabistike može čitati i u integralnoj veziji.

Knjiga je praćena vežbanjima koja olakšavaju razumevanje teksta. Vežbe koje dolaze pre čitanja delova romana upoznaju studenta sa kulturnim kontekstom, dok vežbe koje se rade posle, služe za diskusiju zapleta i bolje razumevanje likova. Knjiga sadrži i nekoliko članaka, kao i linkove koji vode ka audiovizuelnom materijalu povezanim sa temama u romanu.

Al-Ruba: Mastering Arabic Through Literature (edited by Iman A. Soliman & Saeed Alwakeel)

Prvi tom ove serije čini deset kratkih priča Mahmuda Tahira Lašina, Nagiba Mahfuza, Jusufa Idrisa i Tajiba Saliha. Drugi tom sadrži četiri drame od jednog čina, čiji su autori: Teufik Hakim, Salah Abdelsabur, Saad Alah Vanus i Abdelkerim Baršid. Treći tom, koji još nije izašao, sadržaće izbor arapske poezije.

Knjige sadrže teorijski uvod o arapskoj književnosti (svaka o svom žanru) kao i link koji vodi ka multimedijalnim materijalima za vežbanje. Beleška o autoru, brojne jezičke vežbe i glosar sa manje poznatim rečima olakšavaju razumevanje svake priče/drame i njeno tumačenje.